MİLLİ KÜTÜPHANE GAZETE İZLEME FİŞİ

GAZETE ADI:SAVAŞ  (Haftada bir yayınlandı)

         
AY YIL        
  1968 1969 1970 1971 1972
Ocak   6,13,20,27   1,8,15,22,29 3,10,17,24,31
Şubat   3,10,17,24   5,12,19,26 7,14,21,28
Mart   10,17,24,31   5,12,19,26 6,10,17,24,31
Nisan   7,14,21,28   2,9,16,23,30 7,
Mayıs   5,12,19,26   7,14,22,28  
Haziran   2,9,16,23,30 12,19,26 4,11,18,25  
Temmuz   7,11,21,28 3,10,17,24,31 2,9,16,23,30  
Ağustos   4,11,18,25 7,14,21,28 13,20,27  
Eylül   1,8,15,22,29 4,11,18,25 3,10,20,27  
Ekim 28 6,13,20,27 2,9,16,23 4,11,18,25  
Kasım 4,11,18,25,   6,13,20,27 1,8,15,24,29  
Aralık 2,9,16,21,30   4,11,18,25 6,13,20,27