Kıbrıs Türk Milli Kütüphanesinin Görevleri

 

 

 Bir toplumun gelecek kuşaklara yazılı kültür aktarımını topluca ve düzenli olarak sağlayan, en önemli kurumlarda biri olan Milli Kütüphane, yasa ve çeşitli düzenlemelerle en temel görevi olan derleme'yi yerine getirirken bunu yanında birçok sorumluluğuda kendisine görev olarak üstlenmiştir.

Ülke yayınlarını eksiksiz toplamak,derleme bibliyografyası yayınlamak,ülke yayınlarından en az bir tanesini derlemek gibi kavramlar Milli Kütüphane’nin görevlerindendir.
 

Milli Kütüphane zorunlu olmayan ancak bir ülkede bu tarz işlerde en etkili kurum olarak,  ülke bazında kütüphaneler arası  iletişimi sağlayıp  kütüphaneler arası etkin bir  ödünç verme hizmet yürütmeyi, kitapların fazla nüshalarını dağıtmayı, görmeyenler hizmet sunmayı, personeline ve diğer kütüphane personeline hizmet içi eğitim vermeyi de olanakları çerçevesinde başarıyla sürdürmektedir. Tüm bu görevlerini yerine getirirken ,‘’milli kültürümüz’’ üzerine araştırmalarda etkin  bir  bilgi merkezi olmayı amaçlamaktadır.