Milli Kütüphane'nin Tarihçesi

Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu,  Kıbrıs’ta İngiliz Sömürge döneminde Kıbrıs Türk Toplumunun kültür ve eğitim düzeyini artırabilmek için kütüphaneler açılmasına karar verir.

17 Kasım 1958 tarihinde Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu Başkanlığı ülkemizde kütüphaneler kurmak için Türkiye Cumhuriyeti’nden uzman kişileri ülkemize davet eder. O yıllarda Ankara Kıbrıs Türk Kültür Derneğinin açtığı Atatürk Kitaplığı (1955) ve kulüplerin küçük kitaplıkları vardı. Bu kütüphaneler sadece üyelerine hizmet veriyordu. Modern kütüphanecilik anlayışına uygun olarak halka hizmet veren kütüphaneler yoktu.

Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu’nun talebi doğrultusunda 13 Nisan 1959 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Egitim Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürü Aziz Berker  ve uzman kütüphaneci İsmet Parmaksızoğlu ülkemize geldi. Yaptıkları çalışmalar sonucunda Türklerin yoğun olarak yaşadıkları büyük yerleşim yerlerinde halk ve çocuk kütüphaneleri  ve başkent Lefkoşa’da Milli Kütüphane’nin kurulmasına karar verildi.

Yapılan çalışmalar ve hazırlanan raporlar doğrultusunda 1 Kasım 1961 tarihinde Maarif Merkez Kütüphanesi İare Servisi açıldı. Kütüphanenin dermesi Türkiye Cumhuriyeti’nden bağış olarak gelen eserlerden oluşturuldu.

10 Ekim 1963 tarihinde Ankara Kıbrıs Kültür Derneği tarafından açılan Atatürk Kitaplığı ve Maarif Merkez Kütüphanesi Kıbrıs Türk Milli Kütüphanesi adı altında birleştirildi. Kütüphanenin dermesi ve kullanıcısı çoğaldıkça hizmet verilen binalar yetersiz kalmaya başlamıştı, daha geniş binalara taşınılsa bile bu binalar kütüphane olarak inşa edilmediği için sağlıklı kütüphane hizmetlerinin verilmesinde aksaklıklar olmaktaydı. Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla Lefkoşa’da yapılmasına karar verilen Kültür Merkezi bünyesinde Milli Kütüphaneninde yer almasına karar verildi. 1981 yılında Atatürk’ün yüzüncü doğum yıldönümü münasebetiyle Kültür merkezinin inşasına başlandı

Lefkoşa’nın şehir merkezinde ve çevresinde okulların eğitim verdiği, büyük bir arazinin üzerine içinde Kütüphane, sergi ve konferans salonlarının yer aldığı Atatürk Kültür Merkezi 20 Temmuz Barış Harekatının 10. yıldönümünde 20 Temmuz 1984 yılında halkın kullanımına açılır.

Milli Kütüphane artık çağdaş kütüphanecilik anlayışına uygun bir ortamda  araştırmacılara hizmet vermeye başlar.