Teknik Hizmetler

 

 

Kataloglama ve Sınıflama Politikası:

                                                                             

Çeşitli yollarla sağlanan materyalleri kataloglamada tüm dünyada yaygın olarak kullanılan Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları 2 (AACR 2), sınıflamada ise Dewey onlu sınıflama sistemi olan DOS’un en son basımı kullanılmaktadır.Elbette dünyaca kabul görmüş ve standartlaşmayı sağlayan bu sistemler yanında kullanıcı profili ve istekleri de bu unsurların şekillenmesinde etkili rol oynar.

 

 

  

Kolleksiyon Sağlama ve Geliştirme Politikası:

  

Milli Kütüphane kolleksiyon sağlamada, klasikleşen satın alma, bağış ve değişim yanında, kabul edildiği ülkelerde Milli Kütüphanelere düzenli kaynak akışı sağlayan derleme yasasından da yararlanmaktadır.Kolleksiyonu geliştirme çalışmalarında ise kullanıcı profili baz alınarak eldeki olanaklar bu doğrultuda değerlendirilmektedir.
 

Derleme: Haziran 2000 ‘de hayata geçirilen DERLEME YASASI  ile Kıbrıs’ta üretilen ‘’düşün ve sanat ‘’ürünlerinde bir nüshanın Milli Kütüphane’ye verilmesi  ve  yurt dışında basılmış ancak konusu Kıbrıs olan yada yazarı Kıbrıs yurttaşı olan kimselerinde 25 ‘den fazla ithal edilen ürünlerinde bir nüshayı bakanlığı vermeleri yasa ile hükme bağlanmıştır.Bakanlık bu ürünü satın almak isterse 15 gün içinde bunu bildirir ve bedelini ödeyerek satın alır.Derleme yasası, çıkarıldığı ülkelerde, bir toplumun yazılı kültür mirasını gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli rol oynayarak,  bu mirasın Milli Kütüphane’lerde düzenli ve bilinçli korunmasını sağlamayı amaçlar.Yani Milli Kütüphane’nin en önemli ve etkin kolleksiyon sağlama yolu DERLEME dir.Bu kapsamda Milli Kütüphane’ye düzenli kaynak akışı sağlaması gereken yasanın işlerliği ülkemizde tartışılır boyuttadır.Elbette daha çok yeni bir yasa oluşu nedeniyle belki de  her yeni yasa gibi topluma mal oluş süreci yaşamaktadır.

 

Satın alma: Milli Kütüphane’nin satın alma yoluyla materyal sağlaması bağlı olduğu birim olan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesince sağlanmaktadır.Dairece ayrılan bütçe  kullanıcı talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda değerlenir.

 

Bağış: Kütüphaneye kaynak temininde etkili olan bağışlar genellikle kişiler tarafından yapılmasına karşın kurumlar tarafından yapılan bağışlarda vardır.

 

Değişim: Milli Kütüphane, kaynak değişimini Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesine bağlı diğer kütüphanelerle sağlayabildiği gibi  tüm kamu kurum ve kuruluş kütüphaneleriyle de etkin şekilde sağlayabilmektedir.